Stichting Huis van Vreugde is helemaal afhankelijk van giften en daarom dus afhankelijk van u steun. Natuurlijk kunnen giften uit heel veel verschillende dingen bestaan zoals:

 

Speelgoed

Boeken

Kleding

Schoolmaterialen

Gereedschap

Geld

Endergelijke

 

Vaak als er om donaties worden gevraagd denken de mensen vaak alleen aan geld maar, dat is bij Stichting Huis van Vreugde zeker niet het geval. Al meerdere malen hebben we giften gehad van speelgoed, schoolmaterialen en kleding. Deze soort giften zijn minstens net zo belangrijke en fijn om te krijgen als geld. Natuurlijk zijn er altijd dingen waar we geld voor nodig hebben vandaar ook de sponsoracties die we doen.


Al uw hulp en steun is van harte welkom en wordt zeer gewaardeerd.


Wilt u een geld donatie doen Klik dan hier of u kunt het overgemaken naar:

Iban:     NL77RABO0

Rek.nr: 1606.87.802 t.n.v.

               Stichting Huis van Vreugde, De Wijk

(Donaties voor specifieke doelen dan dit graag benoemen in de omschrijving)

 

Voor aftrek van uw gift van de belasting staan wij als stichting bekend bij de belastingdienst, als ANBI (sinds januari 2012). 

 

Heeft u hier vragen dan kunt u contact opnemen met Jolien Mazereeuw.