UpToDate

06-03-2019

Vanuit het bestuur

In de eerste plaats willen wij onze enorme waardering uitspreken met betrekking tot de zendelingen die werkzaam zijn in Zuid-Afrika. Waardering ten aanzien van hun doorzettingsvermogen en moed en geloof in het werk waarvoor zij allen geroepen zijn. De enorme tegenslagen die ze in het begin te verduren hebben gehad heeft hen niet doen besluiten terug te keren naar hun vaderland maar, ze zijn in geloof doorgegaan. Ze zijn bestolen van kleding en huisraad; er is ooit een hinderlaag gelegd langs de weg waar ze langs reden met de auto met het doel om hen te beroven, echter die dag hebben ze "toevallig" geen gebruik gemaakt van die weg; hun eerst gebouwde huisje, een rondavel, af moeten breken, omdat er onenigheid was met blanke afrikanen en ze waren nog zo jong, de man 22 en de vrouw 25 met een zoontje van 2 die eind 2007 vertrokken naar Zuid-Afrika en anno 2019 nog steeds in Zuid-Afrika, wonend te midden van de Zoeloe bevolking. Een ander jong echtpaar die graag wilden gaan werken in het onderwijs zijn ook vertrokken naar Zuid-Afrika om onderwijs te geven aan de jonge Zoeloe kinderen, hier zijn ze in januari 2012 mee gestart. En dan de Zoeloe pastor die ze hebben ontmoet en getrouwd is met de zus van de eerste zendelingen. Hij heeft een belangrijke taak om relaties te leggen tussen de zendelingen en de Zoeloe bevolking. Toch na zoveel jaar van doorzettingsvermogen, volharding en geloof merken wij dat de financiën niet altijd toereikend zijn en blijft het altijd een aandachtspunt voor ons als bestuur. Sinds kort hebben wij contact met Wilde Ganzen om te kijken of het mogelijk is om bepaalde projecten via hen te laten lopen. Wat houdt dat in? In het kort komt het hier op neer. Wanneer u en wij €5000.- verzamelen en dit storten op de rekening van Wilde Ganzen voor Huis van Vreugde, Wilde Ganzen hier €2500.- bij doet om een project van €7500.- te kunnen financieren. Wij moeten nog vervolggesprekken gaan voeren met Wilde Ganzen hoe wij dit het beste kunnen realiseren. In principe zal er niet zoveel veranderen voor u met betrekking tot uw donaties, dit kunt u blijven storten op het voor u bekende bankrekeningnummer van Huis van Vreugde, echter wij zullen dan voor het bepaalde project het bedrag van €5000,- gaan storten op de bankrekening van Wilde Ganzen, zodat zij uiteindelijk kunnen zien dat het bedrag bij elkaar is en dan zal Wilde Ganzen dit bedrag met het aangevulde bedrag weer storten op rekening van Huis van Vreugde. Binnen één jaar moet het project gerealiseerd zijn en met regelmaat zullen er foto’s ed. naar Wilde Ganzen gemaild moeten worden om te laten zien wat er met het geld gedaan is. Tevens zult u in de nieuwsbrieven dan regelmatig het logo zien van Wilde Ganzen. We zullen u op de hoogte houden middels de nieuwsbrief en website van Huis van Vreugde.